منشور شرکت

    منشور شرکت سهامی فرش ایران در عرصه تولید و تجارت 

 

1- ترویج کیفیت و اصالت درطرح،  نقش،  رنگ و بافت مناطق تولید فرش

2- رعایت استانداردهای علمی در فرایند تولید فرش

3- تولید فرش های نفیس با هدف حفظ و ارتقاء اعتبار جهانی فرش ایران

4- تولید، عرضه و ضمانت فرش‌های مرغوب

5- حفظ ویژگی‌های سنتی و هنری فرش و اهتمام در استفاده از شیوه‌های نوین در تولید

6- تلاش برای تامین رضایت مشتری

7- رعایت حقوق مادی و معنوی مشتری، قبل و بعد از خرید فرش

8- پرهیز از تجمل گرایی و حذف هزینه‌های غیر ضروری به منظور کاهش قیمت تمام شده

و تعیین بهاء مناسب برای ارائه فرش‌های تولیدی

9- اطلاع رسانی دقیق از کیفیت و وضعیت فرش‌های عرضه شده به مشتریان

10- پاسخگویی و قبول مسئولیت در قبال محصولات عرضه شده

11- توجه و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسلامی، اخلاقی و قانونی

12- عرضه فرش‌های سایر تولید کنندگان با نظر کارشناسی شرکت