ضمانت مرجوعی

ضمانت مرجوعی کالا در خرید اینترنتی:

فرش فروخته شده در صورت استفاده نشدن و تایید سلامت کالا از سوی کارشناسان شرکت، حداکثر ظرف مدت یک هفته قابل بازگشت بوده و مبلغ دریافتی یکسان بازگردانده خواهد شد. این مبلغ حداکثر در سه روز کاری به حساب خریدار بازگردانده می‌شود.