فروش اقساطی

در این طرح کارکنان رسمی و پیمانی دولت می‌توانند با ارائه مدارک مربوطه، به دو روش ذیل اقدام به خرید کنند:

1. پرداخت حداقل 20 درصد مبلغ فرش (پیش پرداخت) با اقساط 12 ماهه بدون کارمزد

2. پرداخت حداقل 30 درصد مبلغ فرش (پیش پرداخت) با اقساط 15 ماهه بدون کارمزد

مدارک مورد نیاز:

1. نامه کسر اقساط (کسر حقوق)

برای کارمندان رسمی/ پیمانی دولت: نامه کسر اقساط (کسر حقوق) برای شرکت سهامی فرش ایران با سربرگ اداره صادر کننده.

برای کارمندان بانک‌ها و وزارت نفت: معرفی نامه خریدار به شرکت سهامی فرش ایران با اعلام کد پرسنلی، سابقه و مبلغ حقوق، به همراه معرفی نامه ضامن که در آن نام و نام خانوادگی خریدار بیان شده باشد.

2. کپی کارت ملی خریدار.

3. آخرین فیش حقوقی خریدار.

4. کپی آخرین حکم کارگزینی خریدار (در صورتی که خریدار بازنشته است کپی حکم بازنشستگی)

5. ارائه چک به نام خریدار (برای اقساط ۱۲ ماهه حداقل ۴ فقره چک و برای اقساط ۱۵ ماهه حداقل ۵ فقره چک). در صورتی خریدار چک نداشته باشد می‌تواند سفته به میزان بدهی، همراه با چک بستگان درجه اول ارائه دهد.