خدمات قالیشویی

 

قالیشوئی با تجهیزات و شرایط خاص فرش دستباف

 

خدمات تخصصی قالیشویی فرش‌های دستباف فروخته شده به مشتریان شرکت، توسط واحد قالیشویی شرکت انجام می‌شود.

مشتریان می‌توانند فرش‌های خود را به شرکت تحویل داده و پس از شستشو، با پرداخت هزینه تحویل بگیرند.

خدمات شستشو بر مبنای متراژ، و  لکه‌گیری بنابر ماده لکه کننده و میزان وسعت آن برآورد هزینه شده و به اطلاع مشتری رسانده می‌شود؛

که در صورت تایید برای مشتریان گرامی انجام می‌شود.