ضمانت تعویض کالا

ضمانت تعویض کالا در خرید اینترنتی:

فرش فروخته شده در صورت استفاده نشدن و تایید سلامت کالا توسط کارشناسان شرکت، حداکثر در مدت یک هفته قابل معاوضه با معادل ریالی و یا بیشتر خواهد بود.