تعویض فرش کهنه با نو

تعویض فرش دستباف کهنه با نو: در این طرح مشتریان محترم پس از تحویل فرش‌های کهنه (دست دوم) خود به انبار مرکزی تهران و تعیین قیمت توسط کارشناسان خبره شرکت، در صورت موافقت، می‌توانند معادل ارزش تعیین شده و یا بیشتر، فرش‌های مورد پسند خود را انتخاب کرده و مابه التفاوت را تسویه کنند.